rewilding / zdziczanie

czas na powrót do dzikiej natury

Rewiliding to przywracanie maksymalnie pierwotnego wyglądu otoczenia. Aby przestrzeń stała się bardziej dzika i naturalna, wystarczy jej na to pozwolić i odrobinę pomóc. Proces zdziczania to praca z roślinami i materią nieożywioną, które razem stają się domem dla tysięcy gatunków zwierząt. Prawdziwą oazą bioróżnorodności.

rewilding to przyszłość

Jesteśmy pasjonatami rewilidingu, a celem naszej pracy jest przywracanie dzikiej przyrody i ochrona bioróżnorodności. Projektujemy i tworzymy zdrowe, zrównoważone ekosystemy poprzez rewitalizację siedlisk, przywracanie naturalnych procesów ekologicznych i ochronę zagrożonych gatunków.

Przywracanie dzikiej przyrody przynosi wszechstronne korzyści. Odtwarzanie naturalnych siedlisk sprzyja regeneracji gleby, retencji wody, pomaga w tworzeniu stabilnych ekosystemów, które są odporne na zmiany klimatyczne i ekstremalne zjawiska atmosferyczne.

Dowiedz się więcej o rewildingu

beewild

Oferta

Nasza firma oferuje kompleksowe usługi rewildingowe, które obejmują analizę terenów, opracowanie i wdrożenie planów odtwarzania ekosystemów oraz monitoring postępów. Wspieramy naszych klientów na każdym etapie procesu, łącząc wiedzę naukową, technologie i innowacyjne podejścia.

Siejemy łąki kwietne, sadzimy mikrolasy, zakładamy ogrody biocenotyczne, tworzymy niecki retencyjne, budujemy pomoce gniazdowe dla dzikich zapylaczy i innych zwierząt.

Realizujemy projekty aktywnego wolontariatu pracowniczego. Włączanie pracowników firm w działania to budowanie zrozumienia oraz zaangażowania w ochronę środowiska i rewilding. Poprzez edukację, warsztaty i wspólną pracę inspirujemy do troski o przyrodę i aktywnego udziału w jej odbudowie.

Każde miejsce ma potencjał do zdziczenia. Wystarczy go odnaleźć i wydobyć.

Karolina Nawrot, Fundacja Kwietna

porozmawiajmy o zdziczaniu

Skontaktuj się z nami albo zostaw nam kontakt do siebie

+48 572 911 898